HURUM, SÆTRE SENTRUM / HAVN

Prosjekt for stedsutvikling av Sætre som kommunesentrum i Hurum. Det er inngått en utviklingsavtale med Hurum kommune. Samlet vil prosjektet inneholde ca. 220 boliger og ca. 1.500 m² næringsarealer. Første byggetrinn er planlagt med 55 leiligheter og ca. 1.000 m² næringsareal. Første salgstrinn på 20 er fullsolgt. Det samme er andre salgstrinn med 35 leiligheter. Byggestart er mars 2017 med ferdigstillelse byggetrinn 1 sommer 2018. Prosjektet tenkes fullt utbygget i løpet av 2022.

LINK TIL PROSJEKTET
SE BELIGGENHET

SE FILMER OM PROSJEKTET
FILM (ordfører)
FILM (kjøpere)
FILM (friluftsentusiast)
 

EIER
Conceptor Bolig AS (80%),
Holtefjell 80 AS (20%)

Utviklingspotensial: 20.000 m²
Reguleringsstatus: Delvis regulert
Status prosjekt: Under utvikling og salg
Salgsstart: 2016
Byggestart: 2017
Ferdigstillelse: Fra 2018
Tomt: 40.000 m2
Potensial/boliger: 220 leiligheter
Størrelse snittleilighet: 90 kvm
Areal næring: 1.400 kvm
Vår rolle: Utvikler og utbygger
Rettigheter til området: Utviklingsavtale med
Hurum kommune