ASKER, LANGENGA

Eiendommen er beliggende sentralt i Asker kommune nært til idrettsanlegg og skoler på Risenga. Hele tomteområdet er 57 mål (hvorav ca. 11 mål utgjøres av Einderdammen mot øst). I Kommuneplan for Asker 2014 - 2026 er området avsatt for fremtidig boligutvikling. Reguleringsarbeidet igangsettes nå og det er innhentet tilbud fra fem arkitektselskaper. Det er i hovedsak bolig området reguleres for, men som del av prosjektet planlegges det i samarbeide med Norges Cykleforbund å etablere en velodrom med tilhørende anlegg. Så langt har man i kommunikasjonen med kommunen diskutert utvikling av ca. 250 boliger på området.

Utviklingspotensial: 17.000 m²
Reguleringsstatus: Bolig/næring
Status prosjekt: Under regulering
Salgsstart: 2018
Byggestart: 2019
Ferdigstillelse: 2020 og fremover
Tomt: 57 mål, hvorav 11 mål utgjør Einderdammen
Potensial/boliger: 250 leiligheter
Størrelse snittleilighet: 85 m²
Areal næring: -
Vår rolle: Prosjektleder. Utvikler og utbygger. Samarbeid med Norges Cykleforbund (NCF) om velodrom. NCF ønsker den ferdig til skolestart 2019.
Medeiere: Hogstad Invest AS
Eierandel Conceptor Bolig: 50%
Rettigheter til området: Utviklingsavtale sammen med grunneier

SE BELIGGENHET