SKIEN KLOSTERØYA VEST

Klosterøya Vest er et flott boligprosjekt som er regulert ferdig ved Hjellevannet på Klosterøya i Skien. Totalt er det planlagt å bygge ca. 300 leiligheter over flere byggetrinn. Prosjektet har vært svært populært og alle byggetrinn har suksessivt blitt solgt i markedet. Prosjektet er i sitt tredje trinn. Første og andre trinn er nær fullsolgt og fullført. Prosjektet er organisert som et borettslag i regi av Skien Boligbyggelag.

Eiere:
Conceptor Bolig AS (35,03%), Skien Sbbl Eiendom AS (34,93%), Betonmast Telemark AS (24,04%) og Multifag AS (6%)

Utviklingspotensial: 15.300 m²
Reguleringsstatus: Bolig
Status prosjekt: Ferdig regulert
Salgsstart: 2017
Byggestart: 2017
Ferdigstillelse: 2019
Tomt: 10.000 m²
Potensial/boliger: 300 leiligheter / 15.300 kvm
Størrelse snittleilighet: 90 kvm
Areal næring: -
Vår rolle: Utvikler og prosjektleder
Medeiere: Skien Boligbyggelag, Betonmast og Multifag
Eierandel Conceptor Bolig AS: 35% Conceptor Bolig AS (35,03%), Skien Sbbl Eiendom AS (34,93%), Betonmast Telemark AS (24,04 %) og Multifag AS (6%)
Rettigheter til området: Eiet

LINK TIL PROSJEKT
SE BELIGGENHET